Korszerű, minden igényt kielégítő honlapok meglepően alacsony áron.

Az ország összes polgármesterét elérheti. Pályázatok kötelező nyilvánosságát is biztosítjuk.

Teljesítse könnyedén az elektronikus információsza-badság törvényt! Olcsón, jól, egyszerűen!

A hétköznapi életet segítő, közhasznú híreket nemcsak olvasni érdemes, de fel is teheti honlapjára.
Lezárult az Óbudai Kulturális Központ ÁSZ ellenőrzése

Az Állami Számvevőszék befejezte az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2012 és 2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlásának kereteit szabályszerűen alakította ki, és azokat megfelelően gyakorolta.


A társaság szabályozottsága, vagyongazdálkodása és vagyonnyilvántartása megfelelő volt, belső kontrollrendszerét azonban a jogszabályi előírás ellenére nem alakította ki, és nem tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének sem, így a működés nyomon követése és átláthatósága nem volt biztosított.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. ellenőrzésére is sor került.

Az önkormányzat a társaságot 2008-ban egyszemélyes gazdasági társaságként alapította az Óbudai Művelődési Központ és a Békásmegyeri Közösségi Ház integrációjával. Később a Csillaghegyi Közösségi Ház, a Kolosy téri Civil Ház és a Pethe Ferenc téri 3K Ház is integrálódott a szervezetbe. Alaptevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kulturális tevékenység, oktatás, szociális tevékenység, időskorúak gondozása, illetve sporttevékenység volt.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit – az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás hiányosságai kivételével – szabályszerűen alakította ki, és szabályszerűen gyakorolta.

A társaság rendelkezett a jogszabályban előírt szabályzatokkal, kivéve a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, illetve – 2015. december 17-ig – az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot. Noha a társaság a kormányzati szektorba tartozik, kötelezettsége ellenére nem alakított ki belső kontrollrendszert a vagyongazdálkodás nyomon követésére és ellenőrzésére.

Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. fizetőképessége biztosított volt; bevételeinek és ráfordításainak elszámolása szabályszerűen történt.


Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. nem teljesítette a kormányzati szektorba tartozásból eredő adatszolgáltatási kötelezettségét. Nem készítette el a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot. Közzétételi kötelezettségének a vezető tisztségviselők és a vezető állású munkavállalók juttatásainak összege tekintetében nem tett eleget.

Az Állami Számvevőszék jelentésében az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének öt, Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat polgármesterének egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

ÁSZ