Korszerű, minden igényt kielégítő honlapok meglepően alacsony áron.

Az ország összes polgármesterét elérheti. Pályázatok kötelező nyilvánosságát is biztosítjuk.

Teljesítse könnyedén az elektronikus információsza-badság törvényt! Olcsón, jól, egyszerűen!

A hétköznapi életet segítő, közhasznú híreket nemcsak olvasni érdemes, de fel is teheti honlapjára.
Önkormányzati költségvetés 2018

Megvizsgálta az Állami Számvevőszék a 2018-as központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot, amelyen belül az önkormányzatok támogatásai fejezet előirányzatait alátámasztottnak találta és úgy ítélte meg, hogy teljesítésük során kockázat nem merül fel.


Megalapozott a 2018-as központi költségvetésről szóló törvényjavaslat, a költségvetés tervezésénél figyelembe vett makrogazdasági előrejelzés megvalósulása esetén a bevételi előirányzatok teljesíthetőek – ezt állapította meg az Állami Számvevőszék. A törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényben meghatározott államadósság-szabálynak, valamint – egy előírás kivételével – a költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az Országgyűlésnek átadott véleményében az ÁSZ rámutat: a 2018-as költségvetési törvényjavaslat hozzájárul Magyarország költségvetési stabilitásának fenntartásához.

A 2018-as költségvetési törvényjavaslat bevételi előirányzatai teljes körűen (100%) megalapozottak, a kiadási előirányzatok 90,6%-a megalapozott, 8,68%-a részben, 0,72%a pedig nem megalapozott. A feltárt kockázatok megfelelő költségvetési intézkedésekkel kezelhetőek – mutat rá véleményében az ÁSZ.

A Kormány a költségvetési törvényjavaslatban – összhangban a Konvergencia Programmal – a 2018-ra 4,3%-os gazdasági növekedést (GDP) határozott meg. Mindez a 2017-re tervezett gazdasági növekedéshez képest 0,2%-kal magasabb növekedési ütemet jelent. A törvényjavaslat adatai szerint 2018-ra vonatkozóan az európai uniós módszertan szerinti hiány tervezett értéke a GDP 2,4%-a. A GDP arányos államadósság-mutató 2018 végére 69,5%-ra mérséklődik, amely a 2017 utolsó napján várható 71,4%-hoz képest 1,9 százalékpontos csökkenést mutat. A feltételezett gazdasági növekedés elérése mellett a GDP arányos hiány és államadósság-mutató megfelel a hazai és az uniós előírásoknak. Az ÁSZ véleménye szerint az államadósság-mutató javuló tendenciája további mozgásteret jelent a magyar költségvetés számára, az eladósodottsági szint csökkenése pedig megteremti a lehetőségét a gazdaságfejlesztési és más fontos társadalmi célok elérését szolgáló intézkedések megvalósítására.

A költségvetési törvényjavaslatban a tartalék jellegű előirányzatok összege 257 Mrd Ft. Ebből az Országvédelmi Alap (60 Mrd Ft) tekinthető valódi költségvetési tartaléknak, lévén a többi tartalék (Rendkívüli kormányzati intézkedések: 110 Mrd Ft, Céltartalék: 87 Mrd Ft) nem használható fel szabadon a költségvetési kockázatok kezelése érdekében. A gazdasági növekedés és az európai uniós módszertan szerinti hiány 3% alatti értéke további implicit tartalékot jelent – áll az ÁSZ véleményében. Ugyanakkor a költségvetési döntések során továbbra is konzekvens költségvetési gazdálkodás szükséges a központi és helyi szinten, valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél egyaránt – mutat rá a Számvevőszék.

Az ÁSZ feltárta, hogy a kormányzati szektor strukturális egyenlegének számított mértéke kedvezőtlenebb a középtávú költségvetési hiánycélnál, ami a stabilitási törvényben előírtak ellenére nincs összhangban a középtávú költségvetési cél elérésével, ez azonban nem jelent kockázatot a költségvetés végrehajthatósága szempontjából. Véleményében az ÁSZ arra is felhívja a figyelmet, hogy az európai uniós támogatások tekintetében a költségvetés számára lehetséges kockázatot jelent a támogatások Európai Bizottság felé történő elszámolásának késedelme. Az ÁSZ felveti továbbá, hogy a kiemelt kormányzati programok és beruházások hatásainak megítélését nehezíti, hogy nem állnak rendelkezésre az éves költségvetési törvényjavaslatban az ilyen típusú programok megvalósításával kapcsolatos, több év adatait tartalmazó költségvetési tervek.

Nő a településeknek szánt összeg

A helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2018. évi kiadási előirányzata 695,5Mrd Ft, amelyből 670,8 Mrd Ft a működési és 24,7 Mrd Ft a felhalmozási költségvetés főösszege.
A 2017. évi módosított előirányzathoz képest a működési kiadások tervezett értéke a 2018. évben 9,3%-kal növekedett, ezzel együtt a felhalmozási kiadások értéke 24,5%-kal csökkent a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására tervezett (156,4 Mrd Ft) 2018. évi előirányzat 4,8 Mrd Ft-tal (3,2%-kal) haladja meg a 2017. évi módosított előirányzatot.
A polgármesteri illetmények támogatása 3,1 Mrd Ft-tal növelte az előirányzat összegét. A támogatásokat számításokra alapozva határozták meg, a törvényjavaslatban a támogatási feltételeket meghatározták, az előirányzat elegendő a közfeladat ellátásához.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásában szerkezeti változás nem következett be, a 2018. évre tervezett támogatás összege 192,6 Mrd Ft, 4,5%-kal magasabb a 2017. évi eredeti előirányzatnál. A növekedést az óvodapedagógusi életpályamodell magasabb összegű támogatása okozza. Az előirányzat számításokkal alátámasztott, a közfeladat ellátásához elegendő.

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása vonatkozásában a 2018. évre tervezett 155,3 Mrd Ft előirányzat. A 2017. évhez képest a 2018. évi előirányzat 35,1 Mrd Ft támogatási többletet tartalmaz a közép és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatására. A gyermekétkeztetés támogatása (+5,4 Mrd Ft) és a szociális ágazati pótlék (+2,6 Mrd Ft) növekedett, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fordított összeg csökkent (-10,7 Mrd Ft) a 2017. évi törvényi módosított előirányzathoz képest.

Ennek indoka, hogy egyes önkormányzati feladatok a kormányhivatalokhoz kerültek.
A kiadási előirányzat tervezése dokumentumokkal alátámasztott, a közfeladat ellátásához elegendő.

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2018. évi ellenőrzött előirányzatai alátámasztottak, teljesítésük során kockázat nem merül fel.

Munkatársunktól/ÁSZ