Korszerű, minden igényt kielégítő honlapok meglepően alacsony áron.

Az ország összes polgármesterét elérheti. Pályázatok kötelező nyilvánosságát is biztosítjuk.

Teljesítse könnyedén az elektronikus információsza-badság törvényt! Olcsón, jól, egyszerűen!

A hétköznapi életet segítő, közhasznú híreket nemcsak olvasni érdemes, de fel is teheti honlapjára.
2018 - Szélessávú internet hozzáférés mindenkinek

Az uniós célkitűzés szerint 2020-ig kell minden lakosnak elérhetővé tenni a szélessávú internetkapcsolatot, a kormány azonban azt tűzte célul, hogy ez már 2018-ra megvalósuljon.


A szélessávú internetkapcsolat biztosításához szükséges beruházások felgyorsulását célozza az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosítás, amelyet július elején fogadott el a parlament.

Az uniós célkitűzés szerint 2020-ig kell minden lakosnak elérhetővé tenni a szélessávú internetkapcsolatot, a kormány azonban azt tűzte célul, hogy ez már 2018-ra megvalósuljon.

Ennek érdekében az elektronikus hírközlésről szóló jogszabály módosítása egyszerűsíti a megfelelő átviteli sebességet biztosító NGA-hálózatok engedélyeztetési szabályait. Orvosolja a tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének nehézségeivel kapcsolatos problémákat, és javítja a közműegyeztetés hatékonyságát, mivel a már meglévő villany- vagy vasúti oszlopok felhasználásával gyorsabban, olcsóbban építhető ki a hálózat.

A beruházások olcsóbbá tétele érdekében az állami tulajdonú ingatlanokat ingyenesen veheti használatba a fejlesztő.

A törvénymódosítás átveszi azt az EU-irányelvet is, amely a nagysebességű elektronikus hírközlési hálózatok kiépítésének olcsóbbá tételét célozza. Ez a többi közt biztosítja, hogy az a tulajdonos, akinek ingatlanát felhasználnák a fejlesztéshez, rendelkezhessen a megfelelő információkkal. Ha ennek ellenére nem tudnak a felek 45 napon belül megállapodni, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál kezdeményezhető eljárás arról.

A változtatás érinti az épített környezet védelméről szóló törvényt is, amely határidőket szab az önkormányzatoknak és a kivitelezőknek.

Hálózatépítés Vas megyében

Szélessávú internetszolgáltatás eléréséhez szükséges körzethálózatot épít ki több mint 1,2 milliárd forintos beruházással a vasvári, a szentgotthárdi, a körmendi és az őriszentpéteri kistérségben a 3C Távközlési Kft.

A beruházással 34 település összesen csaknem tízezer lakosa számára teremtik meg optikai hálózat kiépítésével a nagy sávszélességű internet hozzáférés lehetőségét, a beruházást az unió és a magyar állam a Gazdasági Operatív Progam (GOP) keretében 611,9 millió forinttal támogatja.

Hangsúlyozták: a fejlesztés olyan kistérségekben valósulhat meg, ahol a hálózati infrastruktúra pusztán üzleti alapon nem épülhetett volna meg, a várható gyenge megtérülés miatt. A megépülő szélessávú körzethálózatnak köszönhetően viszont most javul a mobilinternet-szolgáltatás és az internet alapú digitális televíziózás feltétele is.

Az internetezőknek csak egyharmada profi

A felnőtt netezők 20 százaléka alacsony, 43 százaléka közepes, 37 százaléka pedig magas digitális kompetenciával rendelkezik a világháló használata terén - derül ki az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. által a Magyar Telekom támogatásával készített felmérésből.

A közlemény szerint a 18 év feletti magyar lakosság körében, 742 fős mintán végzett felmérés aszerint mérte a kompetenciát, hogy a megkérdezett az internet melyik funkcióit használja. A magas kompetenciához legalább 5-6 tevékenységre kell használni azt.

A megkérdezettek 94 százaléka küld e-mailt csatolt fájllal, 88 százaléka kutat információk után valamelyik keresővel, 66 százalékuk ír üzenetet fórumokra, illetve chatszobákba, 59 százalékuk pedig telefonálásra is használja az internetet. A sor végén a fájlmegosztó programok használata és a weblapkészítés áll 54 illetve 21 százalékkal.

Az oktatási intézmények által nyújtott ismeretek szintjét és mennyiségét a felnőtt netezők kétharmada nem tartja megfelelőnek. A megfelelő és biztonságos okostelefon- és tablet használatot pedig 54 százalékuk szerint a tananyag részévé kellene tenni, mivel jelenleg ezeket nem oktatják.

A felnőtt netezők döntő többsége - saját bevallása szerint - nemcsak az okostelefonok és a tabletek kezelését, hanem a számítógép-használatot is magától, saját tapasztalatai alapján tanulta meg, háromegyedük pedig fejleszteni is szokta ezt

Az internethasználók 80 százalékának van okostelefonja

Az internethasználó magyar lakosság több mint 80 százalékának van okostelefonja, és további közel 10 százalék tervezi, hogy a jövőben vásárol ilyet - derült ki a Huawei megbízásából készített kutatásból.

Az online reprezentatív kutatást az Ipsos Zrt. készítette a 21 közép-, dél- és észak-európai országot magába foglaló régióban, így Magyarországon is. A kutatás során arra keresték a választ, hogy melyek a megkérdezettek okostelefon-vásárlási és használati szokásai, valamint mik a készülékekkel szemben támasztott legfontosabb igényeik, elvárásaik. A felmérést a 18 és 50 év közötti internethasználó lakosság körében végezték 2015 áprilisában.

A magyarok 68 százaléka minden nap internetezik okostelefonján. A leggyakoribb online tevékenység az e-mailezés (80 százalék), de a top 3 között van a közösségi média aktivitás (77 százalék), és az üzenetek küldése/fogadása (50 százalék) is. A megkérdezettek kevesebb mint a fele használja online zenehallgatásra (45 százalék) a készüléket, ugyanakkor napilapokat, folyóiratokat csak 34 százalékuk olvas rajta.

Itthon az okostelefont legkevésbé a chat szobák látogatására, filmek, sorozatok online megtekintésére, illetve interneten keresztül történő ételrendelésre használják. A válaszadók egynegyede legalább hetente egyszer, 39 százalékuk legalább havonta letölt applikációkat.

A felmérés szerint a készülék kiválasztásakor a válaszadók leginkább az akkumulátor teljesítményét, majd az árat és a telefon operációs rendszerét veszik figyelembe.

A kutatás rávilágított, hogy a szolgáltatóknak kiemelt szerepük van az okostelelefonok elterjedésében: az ilyen típusú készülékeket a megkérdezettek 65 százaléka mobilszolgáltatókhoz köthető csatornákon vásárolja. A megkérdezettek nagy többsége, közel 80 százaléka saját maga vásárolja az okostelefont privát használatra, és csak 3 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy saját maga vásárolja, de üzleti céllal. A hazai munkáltatóktól mindössze az egytizedük, ajándékba pedig 7 százalékuk kap ilyen készüléket.

Munkatársunktól/MTI